L’Ajuntament concedirà microcrèdits per a pimes i autònoms

L’Ajuntament concedirà microcrèdits per a pimes i autònoms

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat una mesura per concedir microcrèdits a les empreses i persones treballadores autònomes locals per fer front a lloguer, quotes d’autònom i altres conceptes que no estiguin subvencionats ni per l’Estat ni per la Generalitat ni per altres administracions.

Els microcrèdits objecte de la present convocatòria  s’atorgaran  pel procediment establert per l’article 22.2 c) de la LGSP 38/2003  fins a l’exhauriment de la partida pressupostària habilitada, que ascendeix a 100.000€.

L’objectiu de la mesura és donar suport a la supervivència de les empreses i persones treballadores autònomes del municipi que, per haver tancat obligatòriament durant la crisi sanitària del Covid-19 o per haver restringit la seva activitat per la mateixa causa, han vist reduïts els seus ingressos i veuen perillar la seva continuïtat empresarial i productiva.

Es preveu que aquests microcrèdits siguin per empreses i persones treballadores autònomes amb la seu social al municipi, amb un tipus d’interès 0%, a retornar en un termini de 3 anys.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 18 de maig de forma telemàtica en el Registre general de l’Ajuntament, a través del tràmit Sol·licitud de microcrèdits que s’habilitarà en la seu electrònica del web municipal. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del formulari normalitzat en la pàgina del tràmit i, de tota la documentació que es preveu tant a les bases com al formulari normalitzat de sol·licitud. La tramitació de les peticions es realitzarà per ordre de presentació.