15è Concurs d’aparadors de Nadal

L’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans, convoca el 15è Concurs d’Aparadors per les properes festes nadalenques, en el que es premia la decoració dels establiments comercials amb el desig de fomentar i promoure el comerç local.
BASES DEL CONCURS
Participants
Hi podran participar tots els comerciants de la població que estiguin associats a l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans.
Durada
Del 10 al 28 de desembre de 2015
Jurat
Estarà format per persones vinculades al món artístic i comercial i per un membre de la junta de l’associació, que actuarà com a secretari del Jurat.
La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho.
Visita
Es realitzarà una única visita no concertada, entre els dies 16 i 20 de desembre de 2015.
Els establiments participants hauran de tenir els aparadors visibles i il·luminats fins a les 8 del vespre.
Veredicte del jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.
Inscripcions
Seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se, mitjançant la butlleta adjunta al despatx núm. 16 de l’Associació de Comerciants al Centre Cívic i dijous de 15 a 18 hores, a través del correu electrònic info@comerciantspalau.com, o a la bústia núm. 3 de Can Cortès.
data límit inscripció
La data límit d’inscripció serà el 4 de desembre de 2015. Amb cada inscripció es facilitarà un distintiu que haureu de col·locar obligatòriament en un lloc visible dels aparadors concursants.
Premis:
En la present edició, l’Associació i l’Ajuntament, mitjançant el jurat qualificador, concedirà els següents premis no acumulables:
– Premi al millor aparador: 400 € (Entregat per l’Associació)
– Premi al més laboriós: 200 € (Entregat per l’Associació)
– Premi al més simpàtic: 200 € (Entregat per l’Ajuntament)
– Premi al més enginyós i original: 200 € (Entregat per l’Ajuntament)
– Premi al grau de vinculació al Nadal: 200 € (Entregat per l’Ajuntament)
Es lliurarà, a tots els participants al concurs, la fotografia de l’aparador del seu establiment. La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació d’aquestes bases i del veredicte del jurat.
Us animem a participar-hi!